Dárcovství

Chcete podpořit náš domácí hospic?

Vážíme si každé finanční podpory, kterou proměňujeme v pomoc pro naše pacienty. Domácí hospicová péče je totiž stále zčásti závislá právě na darech a grantech.

Proč tomu tak je a jak vaši finanční pomoc využijeme?

Pacient na konci života potřebuje péči svých blízkých, zdravotní sestry a lékaře, ale také psychologa nebo sociálního pracovníka. Ti všichni dohromady tvoří multidisciplinární tým. Psycholog a sociální pracovník pomáhají pacientovi i rodině vyrovnat se s těžkou situací nebo komunikovat s úřady ohledně dávek, na které mají blízcí pečující nárok. Každý člen má tak v multidisciplinárním týmu svou nezastupitelnou úlohu. Problém financování hospicové péče spočívá v tom, že zdravotní pojišťovny hradí pouze část práce sester a lékařů, ovšem financování nezbytné sociální a psychologické podpory pacienta a jeho rodiny je závislé pouze na grantech, darech a vedlejší činnosti. Také řada nezbytných pomůcek, které jsou pro paliativní péči v domácím prostředí klíčové, není hrazena pojišťovnami. Ze zkušeností víme, že kvalitní domácí hospicovou péči nelze bez podpory dárců zajistit, a proto se s prosbou obracíme na ty z vás, kteří by chtěli a mohli paliativní péči podpořit finančním darem. 

POKUD NÁM CHCETE ZASLAT PŘÍSPĚVEK, MŮŽETE TAK UČINIT NA NÁŠ SBÍRKOVÝ ÚČET:

107-8971820227/0100variabilní symbol3322 

Následně si můžete vaší platbu ověřit na tomto transparentním účtu zde. Pokud potřebujete potvrzení o platbě, uveďte do zprávy příjemce jméno a adresu.

Následně nás prosím kontaktujte na telefonu 777 437 201 nebo e-mailu: podatelna@mostkdomovu.cz

Sbírka je registrována na Magistrátu hl. města Prahy. Získané peněžní prostředky budou v souladu s registrací použity na provoz, rozvoj a poskytování mobilní specializované paliativní péče (tj. fungování tzv. domácího hospice), na rozvoj a poskytování domácí ošetřovatelské péče, na podporu a pomoc v tísni pro seniory, nemocné a sociálně slabé skupiny obyvatel, na realizaci projektů, které jsou v souladu se stanovami organizace zaměřené na vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti zdravotní a sociální péče.


MNOHOKRÁT DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE NÁM A NAŠIM PACIENTŮM.

Nenašli jste, co jste hledali?
Zašlete nám dotaz a my se s vámi spojíme.