Mobilní specializovaná paliativní péče

Důstojný život do poslední chvíle

Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší. Posláním domácího hospice Most k domovu je pomoci pacientovi a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit jim strávit poslední období života společně v domácím prostředí

Paliativní péče se rozvíjí od 60. let 20. století a vedle klasických ústavních hospiců dnes fungují i domácí (mobilní) hospice, které poskytují pacientovi péči přímo v jeho domově. 

 • „Cílem paliativní péče není smrt přiblížit ani oddálit, ale minimalizovat bolest pacienta a další nepříjemné projevy.“ MUDr. Marek Brožek, lékař Domácího hospice Most k domovu

Jak vypadá péče v domácím prostředí?

Je nutné prostředí na péči vhodně připravit, ideálně zajistit potřebné kompenzační pomůcky (lze zajistit v naší půjčovně kompenzačních pomůcek) a hygienické potřeby.

Praktická péče o hygienu, převlékání či stravování je zajištěna blízkými pacienta – pečujícími, případně s pomocí sociálních služeb (kontakty na vhodné služby může předat sociální pracovník Mostu k domovu).

Odborná zdravotní péče bude zajištěna prostřednictvím domácího hospice Most k domovu. Pečující tak v případě zhoršení zdravotního stavu nevolá rychlou záchrannou službu, ale zdravotníky Mostu k domovu. Pacient se tak vyvaruje zatěžujícím transportům a hospitalizacím.

Jak probíhá zavedení služby domácího hospice?

Kontakt s Domácím hospicem Most k domovu může pacientovi a jeho rodině zprostředkovat ošetřující lékař, sociální pracovník v nemocnici anebo se na nás může obrátit přímo pacient a rodina.

Přípravu na zavedení péče zajišťuje tzv. koordinátor hospicové péče – sociální pracovník. Koordinátor získává potřebné informace a podklady pro přijetí pacienta do péče a zároveň poskytne pacientovi a pečujícím odborné sociální poradenství v oblasti péče o pacienta v domácím prostředí. Toto jednání probíhá po dohodě osobně v poradně Mostu k domovu, v domácím prostředí pacienta či telefonicky.

Úlohou sociálního pracovníka je i vyhodnocení sociální situace pacienta a jeho blízkých a jejich nasměrování na vhodné služby a formy pomoci.

Podmínky zavedení hospicové péče:

 • Pacient si přeje hospicovou péči v domácím prostředí a je informován o svém zdravotním stavu.
 • Ošetřující či praktický lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
 • Blízcí zajistí pacientovi vhodné prostředí – pomůcky potřebné pro péči (s výběrem poradí sociální pracovník či zdravotní sestry) a bezpečný prostor pro pacienta a pracovníky mobilního hospice.
 • Blízcí zajistí nepřetržitou přítomnost kompetentní pečující osoby (lze zařídit i s pomocí sociálních služeb)

Jak probíhá samotná péče?

Samotné zahájení péče je naplánováno po dohodě s koordinátorem - sociálním pracovníkem s ohledem na možnosti rodiny, kapacity pracovníků mobilního hospice a případně dle propuštění z nemocnice.

Na příjem pacienta dorazí náš lékař – atestovaný paliatr a vrchní sestra. Lékař provede vstupní vyšetření, seznámí se s pacientovými obtížemi a nastaví vhodnou medikaci, která se zaměřuje na symptomy onemocnění jako je bolest, dušnost či nevolnost.

Úkolem paliativní péče je zmírnit příznaky onemocnění a zajistit pacientovi co největší komfort. Péče je plánována s ohledem na přání pacienta.

Kromě medikace pravidelné je zajištěna i tzv SOS medikace pro náhlé zhoršení symptomů.

Vrchní sestra vytvoří plán návštěv sester, které provádějí kontrolu zdravotního stavu a další potřebné odborné úkony (aplikaci léků a infuzí, péči o invazivní vstupy či vývody z těla, převazy ran…), vedou zdravotní dokumentaci a denně předávají informace lékaři, který na základě jejich hlášení pracuje dále s medikací.

Přes den je pečujícím a pacientům k dispozici jejich tzv kmenová sestra a po zbytek času sestra na pohotovostním čísle. Pečující mají tedy vždy možnost akutní situace a změny zdravotního stavu konzultovat a v případě potřeby sestra k pacientovi dojede kdykoli mimo pravidelné návštěvy. Pro sestry je také nonstop v pohotovosti lékař, který při náhlých situacích péči a medikaci okamžitě indikuje.

 • „Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz také na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.“  Jiří Kabát, bývalý ředitel Domácího hospice Most k domovu

Jak překonat obavy?

Víme, že pečující mohou mít obavy, že se nedokážou s touto mezní životní situací vyrovnat. Nevědí, co budou říkat, do jaké míry mají projevit své city a také si nedovedou představit, jak zvládnou projevy pacientovy nemoci, zdali dokážou být pacientovi oporou. S touto tíhou mohou pomoci naši odborníci z oboru psychologie a psychiatrie, popřípadě duchovní.

Naše zkušenosti ukazují, že pečující jsou i přes všechen smutek vděčni, že blízkému mohli zajistit důstojný život do poslední chvíle.

Jak je péče finančně náročná?

Klienti VZP, OZP, VOZP a ZPMV  mají zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou a hlavním městem Prahou. Úhrada je požadována pouze ve výši doplatku na některé léky.

Pro správné fungování hospicové péče a zajištění jejího fungování v režimu 24/7 je nutná poměrně složitá koordinace týmu. Právě na koordinaci celého týmu a zajištění takto dostupné péče vybíráme od pečujících poplatek ve výši 200Kč/den péče. V případě potíží s platbou lze domluvit se sociálním pracovníkem její odložení do chvíle, než bude pacientovi přiznán příspěvek na péči.

Občanům žijícím na území Prahy 10 a Prahy 7 hradí tento poplatek tyto městské části.

Lékaři MSSP

Vedoucí lékař

 • MUDr. Irena Pechanová

Lékaři:

 • MUDr. Marek Brožek
 • MUDr. Hana Turková
 • MUDr. Leona Mrázková
 • MUDr. Jana Milerová
 • MUDr. Kateřina Krejčí
 • MUDr. Pavla Baťková

Podpora projektu

Praha​​​

Magistrát Hl. města Prahy pravidelně finančně podporuje rozvoj domácí hospicové péče

 

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Nenašli jste, co jste hledali?
Zašlete nám dotaz a my se s vámi spojíme.