NOVINKY

Zajímá vás, jak se máme a co děláme?  Právě na tomto místě vám přinášíme aktuality nejen z Mostu k domovu, ale i z našeho oboru domácí péče a paliativní péče.

Shrnutí projektu "Rozvoj kvality poskytovaných služeb – podpora, vzdělání a rozvoj multidisciplinárního týmu.“

Od Nadace Čez jsme získali štědrou podporu a zelenou k realizaci dlouhodobého projektu, který měl za cíl více projit jednotlivé členy našich týmů a zefektivnit jejich vzájemnou spolupráci.  

Pro naše lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, pečovatele a administrativní pracovníky byla uspořádána mimořádná celodenní teambuldingová akce, v rámci které jsme absolvovali prohlídku secesního kostela sv. Anny na Žižkově, sezení se zkušeným supervizorem a koučem a na odlehčení bowlingový zápas.

Nastavili jsme nové komunikační systémy mezi jednotlivými týmy a hlavně dostali se k sobě zase o trochu blíž, což je pro správné fungování a propojování našich služeb moc důležité.

Dalším teambuildingem byla tři interaktivní sezení  pod hlavičkou projektu Nevyhoř. Lektorka těchto týmových setkání s námi probírala motivaci, způsoby ventilování emocí a těžké chvíle během naší práce. Hodně jsme si uvědomili vzájemné vazby v týmech a jak moc jsou si kolegové ve své nelehké práci oporou.

Díky financím od Nadace Čez jsme také zajistili další vzdělávání pracovníků prostřednictvím školení ,,Proměny ve stáří a gerontooblek“, pečovatelé byli školení v oblasti manipulace s klientem na lůžku a pomoci s hygienou a pět pečovatelů získalo vzdělání pracovníka v sociálních službách.

Projekt probíhal v průběhu jednoho roku a v mnohém nás všechny posunul osobnostně a profesně zase o kousek dál. 

Zakoupení nového lineárního dávkovače

Díky laskavé podpoře Výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme mohli pořídit nový lineární dávkovač.

Lineární dávkovače používáme v rámci mobilního hospice u více něž třetiny našich pacientů. jedná se o pacienty, kteří potřebují intenzivní medikaci v závěru života a u kterých nelze léky podávat standardními postupy. Podání medikace lineárním dávkovačem je bezbolestné, umožňuje kontinuální dávkování léčiv a přispívá tomu, že pacient může zůstat doma bez nutnosti hospitalizace.  Dávkovač je přenosný, lze pohodlně přenášet a neomezuje tak pacienta v pohybu.
Dávkovač je součástí výbavy každé naší hospicové sestry, která ho má k dispozici pro své pacienty 24 hodin denně.

Výroční zpráva 2022

 

Rozhovor o domácí péči s výkonnou ředitelkou Zdravotního ústavu Most k domovu, z.ú.

Mgr. Emílií Kalovou

 

Podpora Nadace Čez

Díky podpoře od Nadace ČEZ, která částkou 200 tis. Kč přispěla na náš projekt "ROZVOJ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - PODPORA, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO

TÝMU", měly v pátek 16. 6. 2023 naše pracovnice terénních sociálních služeb možnost zúčastnit se školení "Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi".

Školení bylo velmi praktické, užitečné a všemi účastnicemi vysoce kladně hodnocené. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

Výroční zpráva 2021


Podpora domácího hospice – kyslík pro umírající

Prosíme o Váš hlas! Svým hlasem podpoříte nákup koncentrátorů kyslíků pro pacienty mobilního hospice.

Náš projekt postoupil a máme velkou šanci získat divokou kartu a dostat tak projekt do finále programu ČSOB pomáhá regionům. Pro obdržení divoké karty však musíme od veřejnosti získat vyšší počet hlasů než další 2 projekty v regionu, které o divokou kartu také bojují.

Z hlasy a sdílení srdečně děkujeme! 

Hlasujte prosím zde:

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2319-podpora-dom-hospice--kyslik-pro-umirajici?fbclid=IwAR0gULLsEkNWzGsB01imuLgBGJMJVmBeFS_9M96JGfm7ElhF-wliTirtQ30


Projekt sociální automobil

Máme radost z nového vozu, který nám zajistila reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o. pro naše pečovatelky, které auta využívají i na několik set kilometrů měsíčně. Auto jsme pro ně získali s projektem SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL, na kterém má spoluúčast spousta firem, společností i městských správ, kterým bychom rádi poděkovali. Vůz od agentury KOMPAKT převzal náš pan ředitel Ing. Richard Černý společně se sponzory.


Vánoční benefiční koncert

Srdečně vás zveme na Vánoční benefiční koncert Nadačního fondu Josefa Nováka, na kterém vystoupí Prague Cello Quartet. Koncert se bude konat dne 8. prosince v 19hod na Zámku Zbraslav. PhDr. Emily Curryová, předsedkyně správní rady nadačního fondu, věnuje celý výnos zdravotnímu ústavu Mostu k domovu, z.ú. a zárověň daruje několik vstupenek našim zaměstnancům a pacientům.

https://www.nfjosefanovaka.cz/

Moc děkujeme a těšíme se!


Předání vozidla

K práci našich sester neodmyslitelně patří auta, díky kterým se dokáží za pacienty dopravit v co nejkratším čase. Auta jsou pro nás ale velmi zásadní finanční zátěží, a proto jsme velmi vděční za darování vozidla KIA Rio společností Kámen Zbraslav (www.kamenzbraslav.cz). 

Krásný vůz s logem našeho zdravotního ústavu Most k domovu a společnosti Kámen Zbraslav si převzal ve zbraslavském kamenolomu náš pan ředitel Ing. Richard Černý a vrchní sestřička Romana Vejmělková, která ho bude využívat při návštěvách svých pacientů.


Rádi bychom poděkovali všem organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují a poskytli nám svou pomoc.

 • Látkové roušky pro nás ušili: naši pacienti, maminky ze základní školy z Prahy 7, paní Kalinová, paní Kozibrátková, paní Pilečková, paní Oppová, paní Kristová, darem jsme dostali z Úřadu MČ Zbraslav, z Fóra mobilních hospiců, od Českého červeného kříže.
 • Štíty vyrobili skauti ze Zbraslavi, pan Petr Šimandl z Prahy 4.
 • Celoobličejové ochranné masky jsme dostali od ČVUT
 • Dezinfekci nám poskytla zdarma společnost Fleret Distillery z Frenštátu pod Radhoštěm, Nadace Krása pomoci, UMČ Praha 10
 • Osobní automobil nám na 1 měsíc zdarma zapůjčilo družstvo Autonapůl
 • Za finanční dar děkujeme  Nadaci Josefa Nováka a  Nadaci Karel Komárek Family Foundation
 • Za pravidelné dodávky ochranných prostředků děkujeme Krajskému úřadu Středočeského kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.


Ještě jednou, moc všem děkujeme !


Image   Image   Image   Image  Image


Nekonečný kalendář

Nyní můžete naše služby podpořit zakoupením nekonečného kalendáře firmy Composites for Czech s.r.o. zabývající se distribucí kompozitních materiálů. 

Koupí získáte znovupoužitelný kalendář vytvořený díky jednomu z hlavních zakladatelů fotoklubu Amfora Rakovník, Petru Nejmanovi a Lukáši Červinkovi, který je fotografem společnosti Procter & Gamble. Kalendář prezentuje produkty firmy a zachycuje i její zaměstnance. 

Této krásné spolupráce si nesmírně vážíme, nejen kvůli finanční podpoře, ale i pro to, že upozorňuje na důležitost paliativní péče. Každý by měl mít možnost trávit poslední chvíle svého života důstojně, se svými blízkými a především tak, jak si přeje on sám. 

Děkujeme firmě Composites for Czech s.r.o., že nám pomáhá pomáhat!

Tým zdravotního ústavu Most k domovu


Pro zakoupení nekonečného kalendáře, prosím, kontaktujte společnost Composites for Czech s.r.o.
na tel. čísle 732 761 864 či na emailech - office@composites4c.czobchod@composites4c.cz.

 


Golfový turnaj pomohl hospicům

13.09.2016 12:20

V pátek 2.9. jsme ve večerních hodinách zažili velice příjemné setkání. 
Byli jsme pozváni na charitativní golfový turnaj, který PhDr. Emily Curry Bartoňová uspořádala v náš prospěch a jehož výtěžek byl věnován Mostu k domovu.

Děkujeme nejen za iniciování sportovního klání, jehož výtěžek pomůže dofinancovat aktivity, které nemáme pokryty z grantů a příspěvků VZP. Děkujeme ale i za velmi inspirativní rozhovor, který jsme ještě před skončením turnaje vedli s PhDr Emily Curry Bartoňovou na téma současné společnosti a jejího vztahu ke konci života.

Turnaje se zúčastnili především mladí golfisté. Byl sympatický jejich zájem a chuť pomoci prostřednictvím našeho Mostu k domovu oblasti, které stále není věnovaná patřičná pozornost, i když by si ji zasloužila. Myslíme si, že všechna taková setkání s mladými lidmi, kteří projeví zájem o oblast naší paliativní péče, jsou příslibem do budoucna, aby čím dál větší počet lidí mohl prožít zbytek života podle svého přání.

Mgr. Vojtěch Měřička poděkoval jménem Mostu k domovu a převzal šek na 23 700 Kč. Vítězové turnaje obdrželi od Emily Curry Bartoňové dárkové koše, které se nám ale rozhodli věnovat. Moc děkujeme za podporu a příjemný večer v Prague City Golf na Zbraslavi!


Jak učit o paliativní péči?

22.07.2015 12:36

V květnu 2015 jsme uskutečnili na naší partnerské Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami pilotní výuku paliativní péče. Výuka byla další součástí našeho společného projektu s touto školou, který je zaměřen na šíření a prohloubení povědomí o paliativní péči mezi zdravotními sestrami a sociálními pracovníky.

V rámci tohoto projektu, který finančně podpořil Nadační fond AVAST a jeho grantový program Spolu až do konce, jsme také vydali skripta Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči, která jsou po registraci zdarma dostupná v elektronické podobě. 

Pilotní výuky se zúčastnilo přes 200 studentů oboru ošetřovatelství. Část přednášky zaměřenou na praxi domácího hospice (mobilní specializované paliativní péče) vedl Jiří Kabát, zakladatel a ředitel Zdravotního ústavu Most k domovu. Ve svém vystoupení se soustředil na vysvětlení principů paliativní péče, jejího přínosu a na příklady z praxe.

„Skripta i myšlenka takovéto výuky vznikla z potřeb praxe. Pravidelně se totiž setkáváme s tím, že lékaři a sestry v nemocnicích nemají o paliativní péči dostatek informací, protože se tématu nevěnuje ve školách příliš pozornosti. Mnohdy tak neumí s nevyléčitelně nemocným pacientem vhodně komunikovat nebo mu doporučit další postup po konci tzv. kurativní léčby (například chemoterapie), která už pacientovi nedokáže pomoci. Pacienti tak leckdy nevědí, co dál – netuší, jak jim paliativní péče může pomoci zachovat kvalitu života i v jeho závěru,“ vysvětluje ideu projektu Jiří Kabát a dodává: „Zaměřili jsme se proto na zvýšení znalostí sester, které jsou s pacienty v každodenním kontaktu.“

Důležitou součástí projektu bylo přinést do výuky paliativní péče více pohledů z praxe, kde mnohdy hrají roli i faktory „nezdravotnického“ charakteru, například způsob komunikace s rodinou umírajícího pacienta nebo zabránění sociální izolace pacienta apod. Paliativní péče je totiž ze své podstaty komplexní a vnímá biologický, psychologický, sociální i spirituální rozměr člověka.

„Věříme, že výuka prostřednictvím příkladů z praxe dává sestrám plastický obraz o této práci,“ říká Jiří Kabát. 

Výuka se setkala u studentů (většinu tvořily studentky) s velmi pozitivním ohlasem, jak bylo patrné nejen z jejich bezprostředních reakcí, ale také z hodnocení v anonymních dotaznících. V nich jsme studenty požádali o zpětnou vazbu na výuku a také jsme zkoumali, jaké mají zkušenosti s paliativní péčí. Pro zajímavost zde uvádíme některé výsledky z průzkumu a názory na výuku:

Dotazník odevzdalo celkem 158 studentů.

 • 79 studentů již mělo nějakou studijní, pracovní či osobní zkušenost s paliativní péčí (79 studentů tuto zkušenost nemělo).
 • 74 studentů si dovede představit, že by někdy v budoucnu působili jako sestry / sociální pracovníci v paliativní péči (72 studentů si toto představit nedovede, 12 studentů na tuto otázku neodpovědělo). Jako nejčastější důvod, proč si toto studenti nedokážou představit, byla uváděna vysoká psychická náročnost práce a každodenní kontakt s umíráním a smrtí.


 • „Celá prednáška bola pre mňa prínosom. Uvažujem o tom všetkom do budúcna.“
 • „Byla jsem mile překvapená. Téma bylo dobře vysvětlené a zpracované. Velký přínos. Děkujeme.“
 • „Zvládnutá péče, velká snaha pomoci nemocnému, dělání maxima po celých 24 hodin. Upřímně – měla jsem slzy v očích. Je to něco úžasného a smekám.“
 • „Určitě by se měl tento předmět i nadále tímto způsobem prezentovat. Týká se to nás všech a určitě to bude řešit spousta lidí, tenhle problém.“
 • „Jeho [J. Kabáta – pozn. aut.] výklad mi velmi otevřel oči a změnil můj mylný názor na paliativní péči. Díky němu mi tato péče přišla dost zajímavá a jeho zápal a nadšení z práce bylo až nakažlivé.“
 • „Přednáška byla hodně zajímavá, opravdu mi to tento směr péče hodně přiblížilo.“
 • „Ví [J. Kabát – pozn. aut.] o čem mluví, neměla jsem představu, jak to funguje v praxi, on to dokáže srozumitelně popsat.“
 • „Nevěděla jsem, že něco takového vůbec existuje. Přednáška mě velice zaujala. Vše mě to zajímalo. Nejlepší přednáška, co jsem kdy zažila.“
 • „Zaujalo mě všechno. Krásná přednáška. Hodně mě to inspirovalo.“


Děkujeme za všechny reakce, velmi si jich vážíme!

Na fotografie z výuky se můžete podívat ve fotogalerii na našem profilu na Facebooku.

Výstupem projektu bude vedle skript i soubor doporučení k výuce paliativní péče. Z obojího mohou čerpat i další vysoké a vyšší odborné zdravotnické školy v České republice.

Věříme, že náš projekt přispěje k rozšíření znalostí o paliativní péči mezi sestrami a bude tak mít pozitivní dopad i na pacienty.

Děkujeme za spolupráci Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami a finančnímu partnerovi projektu – Nadačnímu fondu AVAST.

Hana Valentová


Vydali jsme skripta o paliativní péči

22.07.2015 12:33

Všem studentům vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol i zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům, kteří působí v paliativní péči anebo se o ní chtějí dozvědět více, nabízíme nyní zdarma ke stažení elektronickou verzi skript Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči. Tento učební text jsme vydali ve spolupráci s Ústavem sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Projekt finančně podpořil Nadační fond AVAST v rámci programu Spolu až do konce.

Skripta v rozsahu 140 stran se věnují nejrůznějším aspektům paliativní péče. Nejrozsáhlejší kapitola je věnována řešení typických symptomů paliativních pacientů (např. dušnost, bolest apod.). Publikace dále stručně popisuje nejčastější onemocnění vyžadující paliativní péči, rozhraní mezi intenzivní a paliativní medicínou nebo paliativní péči o děti. Zvláštní pozornost věnujeme komunikaci s umírajícím pacientem a jeho rodinou a rovněž psychospirituálním aspektům péče a sociální práci. Skripta přibližují také etické a právní aspekty paliativní péče.

Specifikem skript je jejich zaměření na praxi domácího hospice (mobilní specializované paliativní péče) – čtenáři se tak dozví, jak domácí hospic funguje, jak pracují sestry v terénu apod.

Autory jednotlivých kapitol jsou mimo jiné členové našeho týmu – ředitel Zdravotního ústavu Most k domovu Jiří Kabát, psychiatrička MUDr. Jana Milerová, Ph.D., a spirituální pracovník Mgr. Vojtěch Měřička. Na popsání případů z praxe se podílely také sestry z našeho hospicového týmu.

Autory dalších kapitol jsou pedagogové naší partnerské Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami, zejména doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD., a dále PhDr. Lenka Průšová, PhD., Mgr. Lenka Baranová, PhD., a Mgr. Pavlína Hesounová. Ke spolupráci na textu jsme přizvali i další odborníky – MUDr. ThLic. Jaromíra Matějka, Ph.D., Th.D., a JUDr. Helenu Krejčíkovou, Ph.D.

Publikace byla recenzována MUDr. Ladislavem Kabelkou, Ph.D., předsedou České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) a MUDr. Evou Hegmonovou, místopředsedkyní ČSPM.

Součástí projektu byla i pilotní výuka paliativní péče s využitím nových skript. Výuka se uskutečnila na VŠZaSP sv. Alžbety a setkala se s pozitivním ohlasem studentů. Přečtěte si, jak výuka probíhala a jak ji studenti hodnotili.

Skripta jsou k dispozici ke stažení zde. Nutná registrace slouží pouze pro interní potřeby projektu, abychom věděli, na kterých školách či pracovištích zájemci působí a abychom je později mohli e-mailem informovat o případném novém vydání.

Přáli bychom si, aby skripta byla i jistou motivací pro sestry, které by si práci v paliativní péči, třeba právě v domácím hospici, chtěly vyzkoušet. „Tato práce totiž není jen o smrti a smutku, ale přináší i radostné okamžiky a především je pro sestry velkou příležitostí k seberealizaci,“ říká Jiří Kabát.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku skript podíleli, a také Nadačnímu fondu AVAST, díky jehož finanční podpoře jsme mohli skripta vydat.


NF Avast podpořil náš projekt pro budoucí zdravotní sestry

Nadační fond AVAST, který věnuje velkou pozornost paliativní péči, na jaře vyhlásil program „Spolu až do konce“ určený projektům věnujícím se tématu umírání. Máme velkou radost, že jsme v konkurenci více než stovky přihlášených projektů uspěli s naším plánem na rozšíření výuky paliativní péče na zdravotnických vysokých školách. 

„Chceme, aby budoucí zdravotní sestry a sociální pracovnice měly dostatečné povědomí o paliativní péči a znalosti mohly promítnout do své práce jak přímo v nemocnicích, tak i v hospicích. Sestra má z celého multidisciplinárního týmu – a ostatně i v nemocnici – s pacientem nejintenzívnější kontakt. Proto je důležité, aby sestry znaly moderní trendy v paliativní péči, dobře rozpoznávaly jednotlivé symptomy a uměli s pacientem komunikovat,“ vysvětluje ideu projektu Jiří Kabát, ředitel domácího hospice Most k domovu.

Ke spolupráci jsme přizvali Vysokou školu zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, na které bude probíhat pilotní výuka předmětů. V rámci projektu vzniknou také skripta, která budou dostupná všem relevantním zdravotnickým školám. 

„Věříme, že se nám mimo jiné podaří motivovat budoucí sestry k profesnímu zájmu o oblast paliativní péče,“ dodává Jiří Kabát.

 


Transformace o.s.

27.01.2015 15:58

Naše občanské sružení se trasformovalo na ústav. Nový název je Zdravotní ústav Most k domovu z.ú.. 

Výpis z obchodního rejstříku:

Nenašli jste, co jste hledali?
Zašlete nám dotaz a my se s vámi spojíme.