Pečovatelská služba Most k domovu

Seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale i rodinám s dětmi vyžadujícím pomoc jiné fyzické osoby nabízíme prostřednictvím naší pečovatelské služby pomoc s péčí o svoji osobu i domácnost. Společně oddálíme okamžik odchodu do ústavní péče. Pomůžeme vám setrvat doma tak nejdéle, jak je to jen možné. Známé prostředí a sociální zázemí v kombinaci s naší pomocí, udělá váš život příjemnějším. Budete se cítit samostatnější a nezávislejší i přes to, v jaké situaci se právě nacházíte.

S námi už na to nebudete sami!

Pečovatelská služba je poskytována na území okresu Prahy Západ, každý den od 7:00 - 19:00, včetně víkendů a svátků

Poslání:
Posláním Pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazená ze zdravotního pojištění.

Cíle:
zajistit základní životní potřeby klientů, podporovat samostatný a nezávislý způsob života v domácnostech, zachovat kontakt se sociálním prostředím, oddálit nutnost umístění do ústavní péče.

Principy:
slušnost a neúplatnost při jednání, flexibilita, individuální přístup, svobodné rozhodování, rovnost všech uživatelů, služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.

Komu službu poskytujeme:
občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, občanům s invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kdy službu nemůžeme poskytnout:

Pokud žadatel hledá službu, je naplněna kapacita či zdravotní stav žadatele neumožňuje využívání této služby. Jde tedy o případ, kdy zdravotní stav žadatele vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, žadatel trpí akutním infekčním onemocněním či nekompenzovanou duševní poruchou, kterou provází agrese vůči okolí.

Naši sociální pracovníci vám v těchto případech předají kontakty na jiné vhodné a dostupné služby.

Úkony pečovatelské služby:

Jaké konkrétní služby poskytujeme?

1) Pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu jako například:

 • oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

2) Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • podávání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

3) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných těles
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla
 • praní a žehlení osobního prádla

4) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • doprovázení i například na běžnou zdravotní procházku, na nákup a zpět

 

Službu nelze hradit ze zdravotního pojištění. Zdrojem financí k hrazení sociální služeb je Příspěvek na péči. S vyřízením žádosti vám mohou pomoci naše sociální pracovnice.

 


 

Středočeský kraj​​

Jsme zařazeni v síti Středočeského kraje, který finančně podporuje pečovatelskou a odlehčovací službu.

Sociální pracovník, vedoucí služby

Mgr. Jana Linhartová, DiS.

Tel.: +420 731 743 799
Email: socialnisluzby@mostkdomovu.cz

Nenašli jste, co jste hledali?
Zašlete nám dotaz a my se s vámi spojíme.