Domácí ošetřovatelská péče

Profesionální zdravotní péče v domácím prostředí

Propustili vás či někoho blízkého z nemocnice do domácího léčení? Činí vám potíže zvládání základních životních potřeb? Máte doma rodiče, kteří se o sebe již nedokážou postarat? Ve všech těchto případech vám pomůže tým zkušených zdravotních sester Mostu k domovu, které poskytují odbornou zdravotní (ošetřovatelskou) péči v domácím prostředí klienta. 

Domácí zdravotní péče (nazývaná také homecare) přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná určena pro všechny věkové skupiny pacientů. Zdravotní sestry každý den navštěvují klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.

  • „V domácím prostředí se pacienti cítí lépe a zároveň mají jistotu odborné péče.“  Jiří Kabát, ředitel Mostu k domovu

Jak funguje domácí zdravotní péče?

Službu domácí zdravotní péče může na základě vyšetření doporučit praktický lékař. Pokud domácí péči lékař předepíše, je péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Službu je také možné objednat přímo u nás. Podmínkou léčby klienta v domácím prostředí je však vždy pečlivý a spolupracující ošetřující lékař, který sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta.

Lékař doporučí počet návštěv u pacienta, cíle a formy domácí zdravotní péče a na základě těchto podkladů vypracuje zdravotní sestra z týmu Mostu k domovu ošetřovatelský plán. Sestra poté každý den provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře. Po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.

Výhody domácí zdravotní péče:

  • Pobyt v domácím prostředí má pozitivní vliv na psychiku klienta.
  • V domácím prostředí je – na rozdíl od zdravotnických zařízení – minimální riziko tzv. nemocničních infekcí.
  • Klient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a v prostředí, které zná a kde se cítí dobře.

Pro koho je domácí zdravotní péče vhodná?

Domácí zdravotní péče je vhodná pro všechny věkové skupiny obyvatel. Nejčastějšími klienty jsou pacienti propuštění z lůžkového zařízení, u kterých je nutná následná léčba. Pečujeme také o chronicky nemocné (většinou seniory, ale také o děti či mladé pacienty) a dále o pacienty po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou léčbu, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy apod.

Domácí zdravotní péči poskytujeme také klientům v terminálním stadiu onemocnění, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých. Pro tyto případy provozujeme Domácí hospic Most k domovu, kde vedle péče zdravotních sester zajišťujeme i nepřetržitý dohled našeho lékaře – specialisty v oboru paliativní péče a anesteziologie.

Ve všech případech klientům nabízíme také zapůjčení potřebného vybavení pro péči (lůžka, stojany, matrace proti proleženinám, rehabilitační pomůcky apod.) v naší půjčovně pomůcek.

Kdo domácí zdravotní péči poskytuje?

Domácí zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry týmu Mostu k domovu, které mají registraci Ministerstva zdravotnictví ČR, jež je opravňuje pracovat bez odborného dohledu. Všechny sestry mají zkušenosti s péčí o pacienty v domácím prostředí. Klademe důraz také na další vzdělávání sester a sledování nejmodernějších trendů v oboru.


Vrchní sestra

Dis. Alice Amauwahová​

Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami

Nenašli jste, co jste hledali?
Zašlete nám dotaz a my se s vámi spojíme.