DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE

Prožíváte s milovanou osobou náročné chvíle, kdy se její život pomalu a jistě chýlí ke konci? Chcete tyto okamžiky sdílet společně a v pohodlí domova? Pomůžeme toto období zvládnout nemocnému i vám. Důstojně a s co nejmenší bolestí. Právě pro vás je tu tým odborníků – sester, lékařů, psychologů a sociálních pracovníků, který vás všechny v tomto období podpoří na maximum. Jsme k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Co je paliativní péče? 

V rámci domácí zdravotní péče poskytujeme ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem obecnou paliativní péči. Jedná se o komplexní  péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Obecnou paliativní péči zajišťujeme prostřednictvím multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, našich sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků.  Společným cílem je zajistit pacientovi kvalitní léčbu a komplexní ošetřovatelskou péči v jeho přirozeném sociálním prostředí tak, aby mohl do konce života pobývat v domácím prostředí. Paliativní péče je zaměřena zejména na kvalitu života a léčbu symptomů jako jsou bolest, dušnost, nevolnost či psychická zátěž. Navíc je zaměřena na psychosociální podporu pacienta a pečující rodiny.

Jak mobilní hospic pomáhá?

Nejpodstatnějším úkolem domácí hospice je pomoc umírajícímu. Paliativní tým se stará o to, aby odchod nemocného byl důstojný a pokud možno co nejméně útrpný.

Velmi důležitá součást paliativní péče je i podpora pro pečující rodinu. Být součástí procesu umírání je psychicky i fyzicky náročné pro všechny zúčastněné. Naši odborníci mají s takovou situací zkušenosti. Zvládají krizové momenty vždy co nejlépe vyřešit. Umí mírnit bolesti nejen léky, ale i třeba polohováním a ví, jak s umírajícím mluvit a jaká slova mu v dané chvíli přinesou útěchu.

Financování domácí paliativní péče je vždy individuální záležitostí. Zdravotní péče ošetřovatelského personálu je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Léky, které pojišťovna nehradí, je nutné doplácet, stejně jako pomocnou odlehčovací službu nebo návštěvy lékaře v terminálním stádiu. 

Podmínky domácí paliativní péče

O nástupu paliativní péče rozhoduje lékař. Nejčastěji v momentě, kdy již kurativní léčba nemá potřebný efekt. Služby domácího hospice nejčastěji využívají pacienti s onkologickými nebo neurologickými diagnózami. K poskytování služeb domácí paliativní péče je důležité splnit tři základní podmínky:

  • Spoluúčast rodiny nebo nejbližšího okolí. V této fázi je nemožné, aby byl pacient sám. Potřebuje mít po ruce člověka, který mu zajistí podávání stravy, pitný režim, hygienu a pomůže s polohováním.
  • Připravit domácnost a vybavit ji vhodnými pomůckami. S jejich výběrem a zapůjčením vám samozřejmě pomůžeme.
  • Souhlas samotného pacienta. Jen on může rozhodnout, zda je pro něho domácí paliativní péče vhodnou alternativou a jestli si jí přeje.

Být s milovaným člověkem až do posledního vydechnutí je emočně velmi náročné a bolestivé. Přesto se takové zkušenosti nebojte. Až čas zahojí nejhlubší rány, budete za tyto chvíle vděční. Nevzdávejte se jich. Pomůžeme vám to dokázat.

Nacházíte se v tomto těžkém období? Zavolejte a řekněte nám o své situaci. Spolu všechno probereme a bez zaváhání vám přijedeme na pomoc.